Om je marktpositie, productkwaliteit, kostprijs en naamsbekendheid te verbeteren is het essentieel om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie op gebied van technologie, product en ketensamenwerking is daarbij van groot belang.
De Hoeve zoekt daarom antwoord op vragen als: Hoe kunnen onze ketendeelnemers nog meer besparen op energie? Wat kan er nog meer worden verbeterd aan het welzijn van onze varkens, hoe kan aanpassing van voeding de vleeskwaliteit verhogen? Betere zorg voor het milieu, dier en omgeving én een betere kwaliteit van het varkensvlees bereikt Keten Duurzaam Varkensvlees door continue innovatie.

Samenwerken in innovatie
De Hoeve is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties. Er lopen dan ook doorlopend innovatieprojecten op de onderdelen dierenwelzijn, diergezondheid, voeding, milieu en vermarkten van varkensvlees. Voor deze projecten trekken we op met het bedrijfsleven (ontwikkeling innovatieve producten), onderzoeksinstituten (zoals Wageningen Universiteit en het Landbouw Economisch Instituut) en maatschappelijke organisaties zoals de Dierenbescherming, Stichting Natuur en Milieu en Solidaridad.

Vanwege deze innovatieve werkwijze van De Hoeve en KDV herzien we iedere twee jaar het eisenpakket voor de ketendeelnemers. Juist door het dynamische karakter van deze aanpak onderscheidt onze keten zich van vele anderen. Daarom is dit ook zo’n belangrijke taak van De Hoeve.

Voorbeelden van innovaties
Onze innovaties voor de varkenshouderij richten zich bijvoorbeeld op:
  • Een energieneutrale varkenshouderij
  • Een antibioticavrije keten
  • Verbeteren afleidingsmogelijkheden varkens
  • Duurzame grondstoffen veevoer
  • Vermindering van uitstoot van meststoffen, zware metalen, geur- en fijnstof.
Zo zorgen wij ervoor dat de deelnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees voorlopers zijn en blijven in hun markt.