Als partner van Keten Duurzaam Varkensvlees werkt u volgens afspraken voor milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. De certificering is hierbij geen doel op zich maar een hulpmiddel. Enerzijds voor de ondernemer om efficiënt om te gaan met middelen. Anderzijds om de effecten op milieu, dierenwelzijn en diergezondheid inzichtelijk te maken. Al onze partners voldoen aan het eisenpakket dat De Hoeve heeft opgesteld. Voor iedere partij – varkenshouders, vleesverwerkers, grossiers, retail en horeca – gelden andere eisen en zijn eigen eisenpakketten geformuleerd.

De Hoeve is verantwoordelijk voor het certificeren van alle ketenpartners. Hebt u ook interesse in deelname aan Keten Duurzaam Varkensvlees dan vindt u hier wat dit voor u betekent. Voor iedere afzonderlijke groep staat beschreven wat deelname aan Keten Duurzaam Varkensvlees inhoudt en wat het u oplevert. Per deelnemersgroep vindt u de volgende informatie:
  • Wat houdt het in;
  • Een toelichting op het certificeringproces;
  • Een beschrijving van wat deelname aan KDV u oplevert.
Ook kunt u een korte test te doen, waarmee u snel duidelijkheid krijgt of uw bedrijf geschikt is om deelnemer aan Keten Duurzaam Varkensvlees te worden.